marți, 16 iulie 2013

ZI DE SĂRBĂTOARE LA MĂNĂSTIREA „SF. APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL” din BOCANCEA

Ziua de 14 iulie curent a fost una deosebită pentru locuitorii din satul Bocancea, deoarece  şi-a sărbătorit hramul Mănăstirii. De dimineaţă un sobor de preoţi au săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie prilejuită de acest eveniment,la care au participat un număr impunător de creştini din raion, municipiile Chişinău, Bălţi, raioanele Drochia, Ungheni, Făleşti, Teleneşti etc. După serviciul divin creştinii s-au reunit la celelalte manifestări de suflet organizate de slujitorii lăcaşului sfânt. La eveniment au participat oficiali din administraţia centrală şi locală.
Ca o binecuvântare cerească s-a lăsat o duminică frumoasă de iulie peste mănăstirea „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel” în dimineaţa în care administraţia lăcaşului sfânt aştepta dimpreună cu o numeroasă adunare pe înalţi oficiali de stat, pe conducerea raionului, ctitori din Chişinău, Bălţi, Sângerei, Drochia, Teleneşti etc.
Odată ajunşi la sfânta mănăstire, oaspeţii, ctitorii şi creştinii au fost  întâmpinaţi cu o deosebită dragoste creştinească de Arhimandritul, stareţul mănăstirii, Pahomie Jugănaru. Ţinând cont de faptul că vineri a fost zi lucrătoare, un număr impresionat de credincioşi au venit duminică la mănăstire pentru ai cinsti pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Arhimandritul şi stareţul mănăstirii, Pahomie Jugănaru, Arhimandritul şi stareţul mănăstirii de la Hîrjauca, Kiril Braguță şi preotul Vadim Corostinschi, Președinte Departamentului Eparhial Activitate Culturală și Activitate Pastorală pentru Tineret din cadrul Episcopiei de Ungheni au săvârşit serviciul divin lăsând amintiri plăcute în sufletele creştinilor, care erau prezenţi duminică la acest eveniment de suflet. Ca de obicei, serviciul divin a fost urmat de citirea Sfintelor Evanghelii şi un Te-Deum pentru toţi ctitorii, binefăcătorii şi miluitorii sfântului lăcaş.
Slujba a fost înfrumuseţată de corul Mănăstirii „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel” din s.Bocancea, condus de către Ion Alexa.
Atmosfera de sărbătoare se putea citi pe chipul fiecărui creştin, care cu bucurie curată înălţa rugile sale de mulţumire Domnului.
Printre  credincioşii participanţi la serviciul divin s-au numărat reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, Gheorghe Meaun, preşedintele raionului cu soţia Ecaterina, feciorul şi fiica, vicepreşedinţii raionului Vitalie Tabarcea şi Ion Cebotari, primarul de Sângerei, Vasile Doga, şefa  Inspectoratului Fiscal de Stat Sângerei, Nina Manole, Andrian Bordeianu, procurorul raionului, Ion Popescu, preşedintele Judecătoriei raionale și multe alte persoane publice din raion și nu numai. Această comuniune dintre creştinii de diferite ranguri sociale a demonstrat încă odată unitatea ctitorilor acestui lăcaş sfânt şi legătura lor strânsă cu Biserica.
După Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie mulţimea de creştini în frunte cu soborul de preoţi ai ieşit în curtea mănăstiri unde au ascultat vocile cristaline ale membrelor colectivului artistic „Chişcăreanca” din satul Chişcăreni.
Vădit emoţionat  de frumoase şi sincere cuvinte de felicitare, Preacuvioşia Sa, stareţul mănăstirii Arhimandritul Pahomie a ţinut să mulţumească conducerii raionului, preoţilor, ctitorilor, cât şi tuturor oaspeţilor, pentru unire în rugăciune, menţionând străduinţa ctitorilor şi binefăcătorilor, care aduc considerabile aporturi la renovarea şi întreţinerea sfântului lăcaş menţionând că Bocancea este  un loc cu adevărat binecuvântat, deoarece se bucură de protecţia Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi de rugăciunile lor către Tatăl Ceresc.
Arhimandritul a subliniat că  fiecare  mirean bine-credincios trebuie să mulţumească Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel pentru rugăciunile şi binefacerile lor şi să cadă cu faţa la pământ pentru a le cere şi mai departe protecţie şi îndurare.
Arh.Pahomie şi-a manifestat bucuria cu privire la faptul că la Sfânta  Liturghie a fost prezent un număr  atât de mare de creştini, avându-i în frunte pe conducătorii raionului, ai republicii, ctitorii din municipiul Bălţi, Drochia, etc, ceea ce demonstrează continuitatea obiceiului străbun, conform căruia conducătorii statului erau cei care primii mergeau să se închine în sfintele biserici.
Stareţul, Pahomii Jugănaru: „Vreau să le mulţumesc din suflet preoţilor Chiril şi Vadim, pentru că împreună am adus acele rugăciuni fierbinţi pentru Bunul şi Milostivul Dumnezeu. Mă închin de sănătate oamenilor care stau în faţa noastră care, împreună cu noi s-au rugat Bunului Dumnezeu pentru pace, sănătate, mântuire...
Astăzi, ne-am adunat cu toţii la Sfânta Mănăstire ca să vedem ce s-a făcut pe parcursul întregului an, ce se mai face, ce urmează să se mai facă. Pentru că Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel  de tot ce s-a făcut şi se va face ei se vor ruga neîncetat, fiindcă noi, îmbrăcăm casa lor, totodată ne îmbrăcăm pe noi, adică  îmbrăcăm sufletele noastre. Ei la dreapta judecată vor fi de faţă şi-i vor spune lui Hristos să ne ierte păcatele noastre.
Iată iubiţii mei, dragi şi scumpi la suflet, ne-am adunat astăzi cu toţii aici, în primul rând, ca să mulţumim Bunului Dumnezeu şi Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel de tot ce ne dă. Pe noi astăzi ne-a adus la biserică lumina, căci întunericul se teme de ea. Acolo unde este lumină nu este durere şi voi sunteţi acei, care  astăzi prin lumina voastră aţi alungat întunericul, adică prin rugăciunile voastre cele puternice, sincere şi din suflet. Enorm de fericiţi suntem noi, când Biserica este plină de popor. Se bucură mult şi Bunul Dumnezeu. Eu cred că El este astăzi printre noi.
Mulţumesc ctitorilor, binefăcătorilor pentru toate câte le faceţi şi aduceţi aici, astfel contribuind ca acest sfânt locaş să crească, să  înflorească, să zidească, să fie fericit. Vă mulţumesc de toate şi pentru toate darurile aduse.
Printre Dumneavoastră eu mă simt fericit, or, eu trăiesc şi mă rog Bunului Dumnezeu pentru fericirea voastră. Luaţi şi voi de la Biserică, dar iau şi eu foarte mult de la Dumneavoastră.
Cu un cuvânt de felicitare către cei prezenţi duminică  la eveniment s-a adresat şi preotul Vadim Corostinchi. Dumnealui a mulţumit în primul rând clerului în frunte cu stareţul Pahomie pentru grija pe care o are pentru sufletele enoriaşilor ce aleargă la mănăstire şi pentru rugile necontenite pe care le înalţă pentru bunăstarea şi liniştea oamenilor. Preotul Vadim Corostinchi a mai subliniat că numai cu nădejde în  Dumnezeu putem construi un viitor demn pentru raion şi întreaga republică.
Arhimandritul Pahomie a primit din partea preotului Vadim Corostinschi fost cleric la această sfântă mănăstire și a lui Viorel Voloșin economul mănăstirei o frumoasă icoană cu chipul Apostolilor Petru şi Pavel. Părintele Vadim: ” Această icoană, a Sfinţilor Părinţi Petru şi Pavel să fie ocrotitori ai acestei sfinte mănăstiri. Dumneavoastră, Preacinstite părinte să aveţi dragoste şi putere să urmaţi acele învăţături pe care ni le-ai lăsat Sfinţii părinţi. La  fel cu aceiaşi dragoste să păstoriţi turma, care şi astăzi a venit aici pentru a se ruga în comun. Cu toate că a trecut o zi de la Sfânta sărbătoare, Hramul Mănăstirii, mai persistă acea bucurie a sărbătorii. Mulţi ani  şi Dumneavoastră.
 Creştinii prezenţi la  slujba au avut posibilitatea să se închine părticică-i din moaştele Cuvioasei Eufrosinia aduse de stareţul Arhimandritul kiril.
Preşedintele raionului, Gheorghe Meaun a menţionat faptul că „Stareţul Pahomie a reuşit să realizeze nişte lucruri care pentru mulţi ar fi părut, pur şi simplu, imposibile. Cu ajutorul oamenilor de bună credinţă, Sfinţia Sa realizează o serie de lucrări, care-i redau sfântului lăcaş strălucire, ba chiar mai mult, fiind iniţiate o serie de construcţii noi. Prin străduinţa  părintelui Pahomie, sunt  efectuate reparaţiile interioare cât şi în curte.
Popularitatea  părintelui nu este întâmplătoare. Am reuşit să ne convingem de acest lucru pe parcursul a doi ani de când activez în calitate de preşedinte al acestui raion, cât  şi din discuţiile pe care le-am avut cu dumnealui un om de o erudiţie şi o bunătate extraordinară, întotdeauna primitor şi cu zâmbetul pe buze, ştiind să alunge tristeţea şi grija de pe chipul oricui. Vorba blândă şi aşezată nu poate să lase indiferent nici un om care îl ascultă. Putem afirma cu certitudine că părintele a reuşit să se recomande ca un slujitor al altarului vrednic de dragostea şi stima credincioşilor şi a confraţilor slujitori, dovadă stând numeroasele decoraţii pe care le-a primit de-a lungul activităţii preoţeşti.
Nouă nu ne rămâne decât să ne rugăm Domnului să dea sănătate şi lungime de zile unor astfel de slujitori vrednici, iar pe noi să ne facă demni de ei.”
A fost remarcată şi buna organizare a preoţilor, care „au înrădăcinat” frumosul obicei de a sluji împreună nu doar în zilele de hram, ci şi la alte evenimente din viaţa zilnică a parohiilor, cum ar fi rugăciuni pentru ploaie, Sfântul Maslu de obşte, etc.
Evenimentul a culminat cu o agapă creştinească la care au fost invitaţi ctitorii şi binefăcătorii.
Frumuseţea paşnică, dar în acelaşi timp măreaţă a sfântului lăcaş, numărul mare de ctitori, mireni participanţi la Sfânta Liturghie, înalţi oficiali şi demnitari – toate au avut menirea de a transforma slujba în una aidoma celor săvârşite de strămoşii noştri.
Fiecare credincios în parte a avut posibilitatea de a se regăsi în rugăciuni şi de a se apropia de Dumnezeu.
Numărul mare de creştini care au participat la slujbă, cât şi atmosfera deosebită în timpul serviciului divin  nu puteau să vorbească decât despre grija pe care a purtat-o şi pe care o poartă stareţul mănăstirii pentru viaţa spirituală a credincioşilor încredinţaţi lui.
Mănăstirea Bocancea rămâne a fi o făclie care luminează raionul Sângerei prin rugăciune, duhovnicie și lucruri culturale împărtășind din și pe Hristos creștinilor.
sursa: www.manastireabocancea.blogspot.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu