duminică, 17 martie 2013

MĂRTURISIREA DE OBŞTE A PĂCATELOR
MĂ MĂRTURISESC EU MULT PĂCĂTOSUL(SA) (numele) DOMNULUI DUMNEZEULUI ŞI MÎNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS ŞI SFINŢII TALE CINSTITE PĂRINTE DE TOATE PĂCATELE MELE CARE LE-AM FĂCUT DIN COPILĂRIE ŞI PÎNĂ ACUM CU FAPTA, CU CUVÎNTUL, DIN ŞTIINŢĂ ŞI DIN NEŞTIINŢĂ, CU VOIE SAU FĂRĂ DE VOIE, DIN NOAPTE ŞI DIN ZI.

AM GREŞIT: AVÎND PUŢINĂ CREDINŢĂ ŞI ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU, AM NĂDĂJDUIT MAI MULT ÎN MINE ŞI ÎN OAMENI DECÎT ÎN AJUTORUL LUI DUMNEZEU, CĂZÎND ÎN ISPITE ŞI ÎN NEVOI NU M-AM SUPUS VOII DOMNULUI CI AM ALERGAT LA DESCÎNTĂTORI, EXTRASENŞI ŞI ALŢI ÎNŞELĂTORI. N-AM ÎNGĂDUIALĂ ŞI RĂBDARE CÎND SE FACE NU DUPĂ VOIA MEA. M-AM LENEVIT A ÎNVĂŢA LEGEA ŞI PORUNCILE DOMNULUI. NU M-AM POCĂIT CU PĂRERE DE RĂU DE PĂCATELE FĂCUTE ŞI CU HOTĂRÎRE DE A NU MAI GREŞI. M-AM RUŞINAT ŞI AM ASCUNS PĂCATELE LA MĂRTURISIRE. M-AM ÎMPĂRTĂŞIT CU SFINTELE TAINE CU NEVREDNICIE. M-AM RUŞINAT A MĂRTURISI CĂ SUNT CREŞTIN(Ă). M-AM LENEVIT A FACE FAPTE BUNE.


AM GREŞIT: CU MÎNDRIA, CU FUDULIA, CU SLAVA DEŞARTĂ, CU IUBIREA DE SINE, CU ÎNDREPTĂŢIREA DE SINE ŞI ÎNVINUIREA ALTORA, CU ÎMBUIBAREA PÎNTECELUI, CU BEŢIA, CU MÎNCAREA PE ASCUNS, ÎNAINTE ŞI DUPĂ VREME. CU SOMN MULT, CU IUBIREA DE DESFĂTĂRI. AM PARTICIPAT LA NUNŢI, CUMĂTRII ŞI ALTE PETRECERI LUMEŞTI CU DANSURI ŞI CU MUZICĂ. M-AM PURTAT OBRAZNIC, FĂRĂ DE RUŞINE. AM FUMAT TUTUN ŞI AM SERVIT PE ALŢII.

AM GREŞIT: CU VORBIREA ÎN DEŞERT, PESTE MĂSURĂ, CU CĂLCAREA JURĂMÎNTULUI, AM POMENIT NUMELE DOMNULUI ÎN DEŞERT. NEBUNEŞTE AM RÎS, AM FĂCUT GLUME PE SEAMA ALTORA. AM HULIT, AM CÎRTIT, AM JUDECAT, AM OSÎNDIT PE NEDREPT, AM CLEVETIT, AM MINŢIT.

AM GREŞIT: CU NECINSTIREA SFINTELOR SĂRBĂTORI, N-AM FRECVENTAT SFÎNTA BISERICĂ ÎN ZILELE DE DUMINICĂ ŞI SĂRBĂTOARE. ÎN TIMPUL SLUJBELOR AM GREŞIT CU NEATENŢIA, CU VORBIREA ŞI UMBLAREA PRIN BISERICĂ, CU PURTĂRI DE SMINTEALĂ. M-AM LENEVIT A FACE RUGĂCIUNILE CUVENITE CREŞTINULUI(EI) SEARA ŞI DIMINEAŢA, A CITI SFÎNTA EVANGHELIE ŞI ALTE CĂRŢI DE SUFLET FOLOSITOARE. N-AM ÎMPLINIT CANONUL RÎNDUIT MIE PENTRU PĂCATE. L-AM SCURTAT, M-AM LENEVIT A FACE METANII, A POSTI. AM PIERDUT TIMPUL ÎN ZADAR ÎN FAŢA TELEVIZORULUI. MI-AM FĂCUT SEMNUL SFINTEI CRUCI CU NEGLIJENŢĂ. AM ÎNCĂLCAT SFINTELE POSTURI.

AM GREŞIT: CU NECINSTIREA PĂRINŢILOR, NU I-AM ASCULTAT ŞI NU AM PURTAT GRIJĂ DE BĂTRÎNEŢILE LOR. N-AM STIMAT PE CEI VÎRSTNICI, NU MI-AM EDUCAT COPII ÎN FRICA DOMNULUI. M-AM PURTAT CU EI ASPRU SAU I-AM LĂSAT ÎN VOIA LOR. N-AM PURTAT GRIJĂ DE VIAŢA LOR DUHOVNICEASCĂ. I-AM ÎNDEMNAT LA PĂCAT, I-AM DEPRINS SĂ FURE, SĂ MINTĂ.

AM GREŞIT: CU MÎNIA, CU ÎNVRĂJBIREA, CU INVIDIA, CU URA FAŢĂ DE APROAPELE, CU NEIERTAREA, CU NEIUBIREA APROAPELUI, CU RĂSPLĂTIREA CU RĂU PENTRU RĂU. CU ÎMPIETRIREA INIMII, AM OMORÎT PE CINEVA TRUPEŞTE SAU MORAL, INTENŢIONAT SAU PE NEVRUTE. AM FOST PĂRTAŞ LA OMOR, AM PUTUT SALVA PE CINEVA, DAR M-AM TEMUT SĂ-L AJUT. AM FOST PRICINA MORŢII CUIVA.
AM OPRIT ZĂMISLIREA PRUNCILOR FOLOSIND SPIRALA, PREZERVATIVUL SAU ALTE METODE. AM SĂVÎRŞIT UCIDERE DE PRUNCI ÎN PÎNTECE, FĂCÎND AVORT. AM SFĂTUIT PE ALŢII SĂ FACĂ ACEST MARE PĂCAT SAU AM CĂZUT DE ACORD. AM PIERDUT COPILUL ÎN TIMPUL SARCINII DIN NEGLIJENŢĂ SAU INTENŢIONAT. AM CHINUIT ŞI AM UCIS ANIMALE.

AM GREŞIT: PRIMIND GÎNDURI SPURCATE, DE DESFRÎNARE, DE HULE, DE SLAVA DEŞARTĂ. NU M-AM ÎMPOTRIVIT LOR, M-AM ÎNDULCIT ÎN ELE. M-AM SPURCAT CU AMINTIRI DE PĂCATE ŞI ÎNCHIPUIRI SPURCATE. M-AM ÎNŞELAT CU VISURILE ŞI CU DIFERITE SUPERSTIŢII. AM ASCULTAT CÎNTECE LUMEŞTI, AM PRIVIT FILME DESFRÎNATE ŞI DEŞARTE. AM ADMIRAT IMAGINI PORNOGRAFICE. AM SMINITIT PE ALŢII PRIN TUNDEREA ŞI VOPSIREA PĂRULUI, PRIN VOPSIREA OCHILOR, BUZELOR, UNGHIILOR. M-AM SPURCAT AVÎND SCURGERE ÎN SOMN. M-AM SPURCAT CU APRINDERE TRUPEASCĂ SPRE DESFRÎNARE. AM FĂCUT MALAHIE (onanism), DESFRÎNARE ŞI PREDESFRÎNARE (sodomie). NU AM PĂZIT ZILELE OPRITE ÎN VIAŢA CONJUGALĂ: MIERCURILE, VINERILE, DUMINICILE, SĂRBĂTORILE, SFINTELE POSTURI, ÎN PERIOADA DE SARCINĂ ŞI ALĂPTAREA PRUNCULUI. AM IUBIT ŞI AM CĂUTAT PLĂCEREA TRUPEASCĂ. M-AM DESFRÎNAT CU MIROSUL, CU PRIVIREA, CU ATINGERILE ŞI PIPĂITUL.

AM GREŞIT: CU VICLENIA, CU FĂŢĂRNICIA, CU MINCIUNILE, CU NESINCERITATEA, CU BATJOCURA, CU ZGÎRCENIA. CU AGONISIREA DE BOGĂŢII. N-AM FĂCUT MILOSTENIE LA SĂRACI. N-AM AJUTAT PE CEI NEVOIAŞI, AM URÎT ŞI AM ALUNGAT PE CERŞETORI. AM FURAT ŞI AM LUAT FĂRĂ VOIE LUCRURI STRĂINE. AM FĂCUT SPECULĂ. AM NEDREPTĂŢIT. AM FĂCUT MĂRTURIE NEDREAPTĂ ASUPRA APROAPELUI. AM AVUT PĂRERI RELE DESPRE APROAPELE. AM SPUS LA ALŢII PACATEDE SMINTEALĂ, AM VORBIT VORBE MURDARE, DE RUŞINE. AM ÎNJURAT PE DUMNEZEU ŞI BISERICA. AM LUAT ÎN DERÎDERE PĂCATELE ŞI NEPUTINŢELE APROAPELUI. AM SMINTIT PE CEI MAI MICI. AM CĂUTAT CINSTE. M-AM MĂRIT CU CUVÎNTUL. M-AM LĂUDAT ŞI M-AM PUS PE MINE PILDĂ ALTORA.

AM GREŞIT: POFTIND FRUMUSEŢE STRĂINĂ ŞI CU DÎNSA MI-AM RĂNIT INIMA. AM AVUT ZAVISTE VĂZÎND BOGĂŢIA ŞI BUNURILE APROAPELUI. AM FĂCUT RĂU, VRĂJI, FARMECE. AM DESPĂRŢIT FAMILII. MI-AM BĂTUT JOC DE LUCRURI SFINTE. AM CREZUT ÎN ZODII. AM PLĂTIT SLUJBE PENTRU A FACE RĂU CUIVA. NU AM IERTAT PE CEI CARE MI-AU FĂCUT RĂU. AM BLESTEMAT PE DÎNŞII ŞI PE COPIII LOR. AM BLESTEMAT PE COPIII MEI. AM JURAT PE SĂNĂTATEA LOR. AM NECINSTIT MORMINTELE RĂPOSAŢILOR, LE-AM BATJOCORIT. AM LOVIT SAU AM BĂTUT PE CINEVA LA MÎNIE SAU DIN PLĂCERE. AM BĂUT SAU AM MÎNCAT SÎNGE DE ANIMALE. AM MÎNCAT ANIMALE MOARTE SAU AM SERVIT PE ALŢII. AM ACTIVAT CA COMSOMOLIST SAU COMUNIST. AM TĂGĂDUIT EXISTENŢA LUI DUMNEZEU. AM FOST ATEIST. M-AM ÎNŞELAT CU EREZIILE CELE SPURCATE, AM FOST SECTAR ŞI AM DEPĂRTAT PE ALŢII DE LA CREDINŢA CEADREAPTĂ.

AM GREŞIT: CU VEDEREA, CU AUZUL, CU OCHII ŞI CU TOATE SIMŢURILE MELE CELE TRUPEŞTI ŞI SUFLETEŞTI.
DAR PE TOATE ACESTEA CARE LE-AM MĂRTURISIT, SAU DIN UITARE NU LE-AM MĂRTURISIT DAR MĂ CĂIESC ŞI ÎMI PARE RĂU ŞI MĂ SIMT VINOVAT ÎN FAŢA DOMNULUI ŞI VOIESC CA DE ACUM ÎNAINTE, CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU CÎT ESTE CU PUTINŢĂ SĂ NU MAI GREŞESC.IAR TU CINSTITE PĂRINTE IARTĂ-MĂ, DEZLEĂGĂ-MĂ ŞI ROAGĂ-TE PENTRU MINE PĂCĂTOSUL(SA).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu