miercuri, 21 noiembrie 2012

Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil
    Biserica Ortodoxă prăznuieşte în ziua de 8/21 noiembrie, Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Vechimea sărbătorii închinate Sfinţilor Mihail şi Gavriil datează din secolul V. La origine a fost o simplă aniversare a sfinţirii unei biserici a Sfăntului Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol. Cu timpul, această sărbătoare a ajuns să se adreseze şi Sfântului Gavriil, ca mai târziu să devină o sărbătoare inchinată tuturor Sfinţilor Îngeri.

    Sfinţii Arhangheli sânt în număr de şapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil şi Varahiil.

    Mihail se tâlcuieşte "puterea lui Dumnezeu" şi este voievodul oştilor cereşti, primul din ceata Sfinţilor Arhangheli. El poartă sabie de foc şi are rolul de a păzi legea lui Dumnezeu şi de a birui puterea vrăjmaşilor. Arhanghelul Mihail a strigat: "Să luăm aminte!" atunci când Lucifer a greşit în cer şi a început a cădea mulţime de îngeri. La aceste cuvinte a încetat căderea îngerilor. Tot Mihail s-a certat cu diavolul în pustiul Arabiei pentru trupul lui Moise, zicând: "Să te certe pe tine Domnul!" (Iuda 1, 9). De asemenea, el a însoţit pe poporul ales din Egipt în pământul fîgîduinţei. El a adus cele zece pedepse peste poporul cel împietrit al lui Faraon.
S-a arătat păzitor oştilor lui Isus Navi, căruia i-a zis: "Eu sunt Voievodul oştilor Domnului şi acum am venit" (Iosua 5, 14).
    A stins cuptorul celor trei tineri din Babilon. A păzit pe Daniil în groapa cu lei şi a adus foc şi pedeapsă peste Sodoma şi Gomora.
    El a dat biruinţă lui Ghedeon în luptă. El l-a scos viu pe Lot din Sodoma. Tot el, la sfârşitul veacului, împreună cu ceata arhanghelilor, va suna din trâmbiţă, va scula pe cei morţi şi va aduna toate neamurile la judecată, după mărturia Sfântului Apostol Pavel care zice: Că Însuşi Domnul, întru poruncă, cu glasul Arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, se va pogorî din cer (I Tesaloniceni 4, 16).
    Gavriil, ce se tâlcuieşte "bărbat-Dumnezeu", este arhanghelul bunelor vestiri. El nu mai poartă sabie de foc, ci crin de neântinată bucurie.
    A fost ales şi trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului.
    A adus vestea zămislirii Maicii Domnului lui Ioachim şi Anei.
    A vestit în templu Sfântului Zaharia că soţia lui va naşte la bătrâneţe pe Sfântul Ioan Botezătorul.
    Sfântul Arhanghel Gavriil a rostit primul numele lui Iisus.
    A dat nume Sfântului Ioan Botezătorul. A vestit păstorilor naşterea lui Hristos şi a fost primul care a cântat: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!" (Luca 2, 14).
El a descoperit magilor taina întrupării. El a liniştit pe Iosif când voia să lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fuga în Egipt cu Pruncul şi iarăşi să se întoarca în Nazaret.
    Rafail, al treilea arhanghel, este tămăduitor al neputinţelor omeneşti.
    Uriil este luminător al celor întunecaţi.
    Salatiil este rugător fierbinte pentru neamul omenesc.
    Gudiil este slăvitor al lui Dumnezeu şi întăritor al celor ce se nevoiesc la fapte bune.
    Varahiil, ultimul arhanghel, este aducător de binecuvântare dumnezeiască pe pământ.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu