sâmbătă, 24 noiembrie 2012

Pomenirea Sfântului Ioan Gură de Aur (13/26 noiembrie)


      Acest mare şi vestit luminător dascăl al lumii a fost din marea cetate Antiohia, din părinţi credincioşi ortodocşi amândoi, tatăl lui era Secund Stratilatul şi maică-sa Antuza. Chiar de la începutul vieţii sale, a avut mare dragoste pentru ştiinţa cuvintelor şi cu nevoinţa ce pusese la învăţătură şi cu ascuţirea firii ce avea, a învăţat toată învăţătura elinească, făcându-se ucenic lui Libanie şi Andragatie, sofiştilor din Antiohia, iar după aceea al celor ce se aflau în Atena. Şi deprinzând toată înţelepciunea elinească şi creştineştile Scripturi, la a căror săvârşire a cunoştinţei ajungând şi împodobindu-şi viaţa cu curăţie a fost înălţat la rânduiala de cleric de Sfântul Meletie, patriarhul Antiohiei, iar de Flavian a fost făcut diacon şi preot. A alcătuit foarte multe cuvinte de învăţătură sfătuitoare pentru pocăinţă şi pentru buna podoabă a obiceiurilor omeneşti, tâlcuind toată dumnezeiasca Scriptură. 

     Deci întâmplându-se a părăsi viaţa aceasta Nectarie patriarhul Constantinopolului, a fost chemat Ioan de la Antiohia, cu votul episcopilor şi cu porunca împăratului Arcadie, şi a fost făcut patriarh al Constantinopolului, primind canoniceşte hirotonia. Deci mai mult a sporit întru nevoinţa tâlcuirii dumnezeieştilor Scripturi şi la dăscălia întrebărilor, prin care pe mulţi a atras la cunoştinţa dumnezeiască şi la pocăinţă. Şi atâta s-a dedat spre nevoinţă şi răbdare, încât mâncarea lui era numai puţină zeamă de orz; şi dormea puţin, însă nu pe pat, ci stând şi ţinându-se de nişte funii. Iar de se muia vreodată de somn, atunci şedea; aşa încât în prisosirea iubirii de oameni, a fost pildă şi altora mulţi. Pentru aceasta şi în cuvintele sale învăţa pe creştini ca să se dea cu totul spre această faptă bună şi să se lase de lăcomie. Pentru care s-a şi certat întâi cu Eudoxia împărăteasa, care s-a şi făcut vrăjmaşă, că aceea luase cu răpire o vie a unei văduve sărace ce se numea Calitropia, care striga cerând ce era al ei. Iar sfântul sfătuia pe împărăteasă să nu ţină lucrul străin în silă. Şi nevrând să-i asculte cuvintele, sfântul o mustra, şi cu pilda Izabelei o vădea.
    Iar ea s-a făcut cu totul fiară ţinând cu tărie via. Şi a fost sfântul alungat din scaun întâi de dânsa şi în al doilea rând prin mijlocul episcopilor, care se purtau mai mult silniceşte decât creştineşte. După aceea s-a întors iarăşi la scaunul său. Şi în cele din urmă, sfântul a fost izgonit la Cucuzo al Armeniei şi, petrecând multe scârbe, şi-a dat cinstitul său suflet lui Dumnezeu.
    Precum se vede la istoria lui, după scoaterea lui din scaun şi după izgonire, cei ce fuseseră îndemnători spre aceasta, căzând în multe feluri de boli, rea moarte au luat. Pătimind aceasta întâi Eudoxia, căci a fost ea întâi întru fărădelege şi a fost pricina pierzării episcopilor. Şi zic că după moartea ei, spre semnul strâmbătăţii ce a făcut Hrisostomului, mormântul în care era îngropată a tremurat treizeci şi doi de ani. Iar dacă s-au adus sfintele moaşte ale Hrisostomului şi s-au pus acolo unde şi acum se află, a încetat acel cutremur.
    Moştenirea literară a Sfântului Ioan Gură de Aur este deosebit de bogată, De altfel, nici unul dintre Părinţii greci nu a lăsat o operă atât de vastă, cuprinzând omilii, tratate şi scrisori.
    Sf. Ioan işi datorează popularitatea şi importanţa sa în istoria Bisericii şi a gândirii creştine, nu atât calităţilor sale administrative sau politice, cât mai ales operei sale literare.
    Tragedia vieţii sale este consecinţa sincerităţii sale, a dorinţei de a îmbunătăţi viaţa credincioşilor si a celor care slujeau Biserica. Măreţia lui izvorăşte din tăria şi integritatea caracterului şi a credinţei sale deosebite.
    Partea cea mai consistentă a operei hrisostomice o constituie Omiliile. După continut ele se împart in: omilii exegetie, omilii dogmatice si polemice, omilii morale, omilii la marile sarbatori, panegirice si omilii sau predici ocazionale. El ne-a lăsat felurite scrieri dogmatice,hristologice, faimoase tratate, despre feciorie şi văduvie, educarea copiilor, monahism, un faimos tratat Despre Preoţi. Iar pentru marea grijă care a avuto faţă de păstoriţii săi a primit titlul de  "învăţător şi sacerdot universal", iar pentru măreţia şi splendoarea cuvântului său i s-a dat numele de Hrisostom, adică "Gură de Aur", încă din sec. VI.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu