miercuri, 31 octombrie 2012

Zi de sărbătoare la Mănăstirea „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”

   Zi de sărbătoare la Mănăstirea „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”
     De câţiva ani a început renovarea mănăstirii din satul Bocancea . Îndemnul creştinesc „Eşti cât dăruieşti” a ajuns la inima multor oameni, care au fost receptivi şi au contribuit la renovarea acestei perle.
     Duminică, 28 octombrie curent, am revenit la această splendidă mănăstire,deoarece suntem la un nou popas duhovnicesc. Au fost sfinţite policandrul, două steaguri,cununiile, precum şi multe alte lucruri sfinte, aduse de către generoşii ctitorii Ion Vieru şi Grigore Irimencu şi familiile lor, şi sfinţită Troiţa de la intrarea în Sfânta Mănăstire.
     Graţie iniţiativei preşedintelui raionului, anul acesta a fost organizat un maraton, întru ajutorarea mănăstirii „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. În urma acestui maraton a fost posibilă reparaţia generală a bisericii , s-au cumpărat icoane sfinte etc.
     Chiar dacă resurse financiare nu sunt suficiente pentru cumpărarea iconostasului, pentru întreţinerea obştii, lucrările nu au încetat. Cel care administrează viaţa lăuntrică a mănăstirii, e acelaşi părinte stareţ, Arhimandritul Pahomii (Jugănaru)
Maria Vreme
     Ca o binecuvântare cerească s-a lăsat o zi frumoasă de toamnă peste mănăstirea „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel” în dimineaţa în care administraţia locaşului sfânt aştepta dimpreună cu o numeroasă adunare pe înalţii oficiali de stat, pe conducerea raionului, ctitori din municipiul Bălţi, oraşele Sângerei, Drochia, Teleneşti etc.
     Odată ajunşi la sfânta mănăstire, oaspeţii şi ctitorii au fost întâmpinaţi cu o deosebită dragoste creştinească de părintele stareţ Pahomii.
     Mănăstirea „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel” este un loc binecuvântat de Bunul Dumnezeu, este un adevărat liman în învălmăşala vieţii cotidiene pentru cei ce vor să se regăsească în rugăciune,pentru cei ce vor să găsească tihnă sufletului, căci nu întâmplător, Dumnezeu a binecuvântat o duminică automnală frumoasă, decât doar pentru a arăta frumuseţea şi curăţenia acestui loc deosebit.
Stareţul mănăstirii Pahomii (Jugănaru) şi preotul Vadim Corostinschi dimpreună cu preoţii invitaţi preot Marcel Dodul şi preot Rodion Stoian, împreună cu toţi slujitorii locaşului sfânt au avut grijă să organizeze totuşi la cel mai înalt nivel, astfel încât Sfânta şi Dumnezeiasca Liturgie oficiată duminica trecută la mănăstirea Bocancea, să fie una memorabilă.
Frumuseţea paşnică dar în acelaşi timp măreaţă a sfântului locaş, numărul mare de ctitori, mireni participanţi la Sfânta Liturgie, înalţi oficiali şi demnitari-toate au avut menirea de a transforma slujba în una aidoma celor săvârşite de strămoşii noştri.
     Fiecare credincios în parte a avut posibilitatea de a se regăsi în rugăciuni şi de a se apropia de Dumnezeu, în această duminică de suflet.
După săvârşirea serviciului divin, Arhimandritul Pahomii a binecuvântat sfinţirea lucrurilor sfinte aduse la mănăstire de ctitorii Vieru şi Irimencu. Părintele stareţ a ţinut să mulţumească ctitorilor acestui bine, pentru gestul creştinesc de a aduce mănăstirii a unor lucruri atât de sfinte şi de frumoase, pentru disponibilitatea lor, pentru gestul creştinesc, de a aduce mănăstirii daruri sfinte şi scumpe, care să bucure atât ochiul, cât şi sufletul fiecărui creştin care vine la mănăstire .Sfinţia Sa a menţionat că acest gest exemplar nu va fi uitat niciodată şi întotdeauna la sfintele slujbe îşi vor aduce aminte de această frumoasă jertfă, pomenind în rugăciuni pe robii lui Dumnezeu Ion Vieru şi Grigore Irimencu , şi familiilor lor.
     Mai târziu a avut loc sfinţirea unei impresionante troiţe la intrarea în mănăstire, ridicată prin străduinţa ctitorilor Ţurcanu Grigorie, Rusnac Anatol şi Porcescu Valerie din r-nul Drochia.
După ritualul sfinţirii stareţul Pahomii a declarat că „ridicarea troiţelor la răscruce de drumuri, la intrările în sat, dar mai cu seamă în preajma locaşurilor sfinte, a fost dintotdeauna un frumos obicei al străbunilor noştri. Sfinţirea de duminică confirmând perpetuarea acestei nobile tradiţii.”
Arhimandritul a mulţumit tuturor pentru unire în rugăciune, menţionând străduinţa ctitorilor şi a binefăcătorilor, care au adus considerabile aporturi la renovarea şi întreţinerea sfântului locaş din Bocancea. Hărnicia şi evlavia ctitorilor şi a localnicilor, a tuturor credincioşilor nu pot fi puse la îndoială, dovadă fiind numărul mare de mereni prezenţi şi frumuseţea sfintei mănăstiri. La finele ritualului de sfinţire stareţul mănăstirii a ţinut o predică în faţa adunării dreptmăritore. „Fiecare creştin binecredincios trebuie să mulţumească Bunului Dumnezeu pentru rugăciunile şi binefacerile lui şi să cadă cu faţa până la pământ pentru a-i cere şi mai departe protecţie şi îndurare.
     Veniţi, fraţilor creştini,la mănăstire ca la o mamă, căci cine nu are Biserica de mamă, nu poate să-l aibă pe Dumnezeu de tată.
     După predică au fost menţionaţi ci Diplome arhiereşti mai mulţi ctitori ai mănăstirii.
Cu un cuvânt de felicitare s-a adresat preşedintele raionului Gheorghe Meaun. Dumnealui a mulţumit în primul rând stareţului mănăstirii, Pahomii şi întregii obşte monahale, pentru grija pe care o au pentru sufletele credincioşilor şi pentru rugile necontenite pe care le înalţă pentru binecuvântarea şi liniştea noastră. Gheorghe Meaun a subliniat că numai cu nădejde în Dumnezeu putem construi un viitor mai bun urmaşilor noştri. Alese au fost cuvintele preşedintelui atunci când a vorbit despre mănăstirea Bocancea, în general despre stareţul Pahomii, despre râvna sa exemplară,de care dă dovadă, cu ajutorul oamenilor de bună credinţă şi a lui Dumnezeu, renovează această podoabă nepreţuită a spiritualităţii. A mai vorbit domnul preşedinte şi despre ordinea şi frumuseţea care a devenit o normă deja pentru membrii obştei monahale şi pe care părintele stareţ o păzeşte cu sfinţenie, despre ospitalitatea sa, nu în ultimul rând despre omenia deosebită ce care tratează fiecare creştin, venit să îngenuncheze în faţa Atoţiitorului la sfânta mănăstire.
     Vădit emoţionat de frumoase şi sincere cuvinte de felicitare, Preacuvioşia Sa părintele Pahomii, a ţinut să-i mulţumească preşedintelui raionului, preoţilor, ctitorilor, cât şi tuturor oaspeţilor, care au rostit mesaje, demonstrând că în primul rând, este o mare onoare pentru întreaga obşte monahală şi pentru creştinii adunaţi de ai avea alături de ei pe atâţea ctitori şi funcţionari de stat .
     Evenimentul a culminat cu o agapa creştinească la care au fost invitaţi ctitorii şi credincioşii.
sursa> Ecoul nostru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu