luni, 27 august 2012

Mesajul de felicitare al preşedintelui raionului cu prilejul Sărbătorilor Naţionale Ziua Independenţei şi Limba Noastră


Sentimentele pe care fiecare le trăieşte în aceste zile sînt dintre cele mai luminoase, ele fiind generate de frumoasele sărbători – Ziua Independenței şi Limba noastră cea Română. Pentru statul nostru, obţinerea independenţei, în condiţiile realităţilor politice din anii ’90, a fost o victorie a naţiunii ce a luptat pentru idealurile şi valorile democratice. Cetățenii țării şi-au exprimat voinţa pentru libertățile cetățenești şi edificarea statului independent –Republica Moldova. Poporul nostru a demonstrat că merită propria statalitate, iar ziua de 27 august n-a fost o zi întîmplătoare în istoria devenirii noastre, ci a fost o zi binecuvîntată de Dumnezeu.
Independenţa a creat noi oportunităţi pentru dezvoltarea ţării pe cale democratică. Suntem ferm convinşi că Republica Moldova se va situa la înălţimea opţiunii sale istorice, astfel devenind o ţară a prosperităţii, a păcii, a bunăstării şi a unităţii. Ţara noastră deja este membru al unui șir de organizații internaționale de prestigiu. Pe lîngă faptul că sîntem recunoscuți, sprijiniți și ajutați de comunitatea internațională, atît la nivel central, cît și la nivel de Consiliu raional, primărie, se întreprind acțiuni concrete în vederea materializării obiectivelor, privind dezvoltarea sectorului real al economiei, crearea unei infrastructuri moderne în toate localitățile raionului. Investiții solide sânt valorificate în diferite domenii: social, construcții,  ocrotirii sănătății, culturii, educație, la revitalizarea tuturor ramurilor economiei raionului.
Ziua de 27 august este ziua proclamării independenţei Republicii Moldova şi e o sărbătoare de suflet pentru toţi cetăţenii ţării, o zi care aminteşte de multă muncă şi luptă pentru democraţie, care ne-a dat posibilitatea să devenim un stat liber, democratic, pe potriva aspirațiilor noastre.
Ne defineşte identitatea o altă sărbătoare naţională - Limba Noastră. Respectul faţă de limba ţării este un indiciu al nivelului intelectual şi al demnităţii umane şi naţionale. De aceea, este de datoria noastră să ne cinstim limba şi neamul. Semnificaţia acestei sărbători rezidă din cultura şi demnitatea noastră. Precum fiecare popor se mândrește cu valorile şi cultura sa, ne mândrim şi noi, moldovenii cu limba cinstită şi glorificată de marii poeţi: Eminescu, Alecsandri, Vieru, Hadîrcă, Dumitru Matcovschi. Ne mândrim cu graiul nostru, cu bogăţia şi comoara neamului ce a fost lăsată de strămoşi să o cinstim şi să o glorificăm. Versurile regretatului poet al neamului Grigore Vieru ne îndeamnă: „Salvaţi-vă prin limbă şi prin carte” căci cea mai mare bogăţie a naţiunii noastre este potenţialul intelectual.

Mult stimaţi compatrioţi!
Cu prilejul sărbătorilor naţionale  Ziua Independenţei şi Limba Noastră cea Română, în numele Consiliului raional vă felicit şi vă doresc lumină în suflet, sănătate, bucurii şi prosperitate.

Cu stimă şi recunoştinţă,
Gheorghe  Meaun

Preşedintele raionului Sîngerei      

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu